Další spokojený zákazník v cloudu
08.09.2017
Zdárně jsme ukončili projekt migrace datových a internetových služeb do prostředí Office 365 u spole...
více zde
iDilna - portál pro zakázkovou výrobu
01.07.2017
Vzhledem k stále vyšším a vyšším potřebám urovni služeb jsme společnosti Plehaso k.s. programově pom...
více zde
GGI CZECH - online katalog
13.03.2017
Pro předního dodavatele genetického materiálu skotu jsme pomohli zrealizoval účelovou aplikaci více zde
ESET
Abra
GFI
HP
Microsoft

Správa IT, Projektové řízení

 
OUTSOURCING IT
Definice služby externí správy výpočetní techniky a jeji specifika při provádění v různých společnostech
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Kde se vzal?


Externí správa výpočetní techniky je český název pro stále modernější a používanější pojem Outsourcing IT. Ať již tento model spolupráce nazýváme jakkoli, vždy se jedná o formu přenesení části činnosti z původní společnosti na externího dodavatele. Tento model je využíván zejména pro pokrytí činnosti společnosti, které není schopna/nechce ji zabezpečit z vlastních zdrojů a finanční či časovou náročnost na její pokrytí radějí investuje do klíčové podnikatelské činnosti.


Typy outsourcingu


Podstatou outsourcingu je zajišťování vybraných činnosti a služeb externími dodavateli. Podle toho co je předmětem outsourcingu rozlišujeme outsourcing rozvoje IT a outsourcing provozu. Pod prvním typem služby lze chápat např implementaci standardních aplikací či technologií, případně vývoj specializovaných aplikací. Outsourcing provozy je oblast, do které spadá provozování jednotlivých aplikací, systému na technice a software zákazníka.


Proč outsourcing?


Nejčastější důvody pro používání outsourcingu jsou strategické/konkurenční, kdy se firma zaměří na hlavní předmět podnikání a podpůrné činnosti přesune na dodavatele. Dále pak odborné kde dodavatel má ve svém oboru lepší znalosti,odbornost, know-how a přístup k nových technologiím. Nezanedbatelnou úlohu má také důvod finanční (nižší náklady, ci jiná struktura nákladu – zejména snížení mzdových nákladu, firma využívající outsourcingu neinvestuje a může tak převést své investiční náklady do provozních nákladů) a organizační (zeštíhlení podniku).